Zhodnocení klubové výstavy 6.9.2020 ve Zbraslavi + Výsledky

Zveřejněno 8.9.2020

Čas letí, klubová výstava je minulostí. Je škoda, že nemáme klubové výstavy číslované, co když příští bude jubilejní J. Prosím tímto pamětníky, zda by se nedalo zavzpomínat a spočítat, kolikátou výstavu budeme pro příští rok pořádat. Myslím, že by to mohlo být zajímavé a určitým způsobem by to výstavě dodalo jakýsi punc. 

Nepatří mi hodnotit výstavu jako takovou, to musí jiní a možná se na FB již členové vyjadřují.

Já musím poděkovat! Poděkovat především vám vystavovatelům, protože bez vás by žádná výstava nebyla. Přesto, že byla konána paralelně s národní výstavou v Olomouci (ne naší vinou), byla naše výstava hojně obsazená. A věřím, že všichni, kteří se výstavy zúčastnili, mohli odcházet spokojeni, protože, i když jejich pes nevyhrál, všichni dostali nějaký dárek a pozornost. A mohli jsme mít radost ze vzájemného setkání. Díky vám všem!

Mám obrovskou radost z předvedených francouzských buldočků. Počet blížící se stovce je určitě reprezentativním vzorkem. Žádné chrochtání, žádné kulhání, žádná agresivita. Jak podotkla jedna vystavovatelka: „Měli byste pozvat MVDr. Načeradskou (kolegyně, která vidí problémy brachycefalických plemen z jiného úhlu), aby viděla, že ve skupině stočtyřicetičtyř náhodně sestavených brachycefalů nechce žádný umřít udušením…“

Je mi líto, že bylo předvedeno málo anglických buldoků. Určitě hraje roli fakt, že toto plemeno je zastřešeno třemi kluby. Ale měli bychom zapřemýšlet, jak vystavovatele tohoto plemene přilákat na naši nejvýznamnější akci.

Mopsové se představili ve skvělém počtu i skvělé formě. Znovu blahopřeji k úspěchu Vítězce klubové výstavy, kterou byla fenka právě tohoto plemene. A Cenu prezidenta pro nejlepšího jedince z českého chovu si odnesla také mopsice. Blahopřeji.

Taky bych byl moc rád, kdyby na naši výstavu přijeli vystavovatelé ze zahraničí. Může být úkolem pro příští výstavu, připravit propozice v jiných jazykových mutacích a poslat je klubům nebo přímo zahraničním chovatelům. Když uděláme první krok, možná se setkáme s odezvou.

Uvědomil jsem si, že na klubové výstavě nezadáváme titul Klubový vítěz mladých. Je to škoda, jde určitým způsobem o titul prestižní, který je u jiných klubů běžně zadáván. Mohlo by jít zase o jakýsi kamínek v celkové mozaice, která naši výstavu prezentuje. Letos tím kamínkem pro mne bylo ozvučení. I z vašich reakcí bylo patrné, že tuto novinku vítáte.

Poděkoval jsem již několikrát všem svým spolupracovníkům, celému týmu, který se na pořádání výstavy podílel. Dík jim patří i na tomto místě, každý přispěl svým umem a svými silami k tomu, že výstava proběhla hladce, bez protestů z řad vystavovatelů i správců areálu.

A ostatní se nebudou zlobit, když opět připomenu hlavní podíl na úspěchu a vyzvednu práci Radany Slezákové a Petry Bartošíkové. A zapomenout nemohu ani na fotografy. Díky!

A samozřejmě patří díky rozhodčím. Pan ing. Matyáš byl delegován dlouhodobě, paní Dagmar Rozsypalová nám „vytrhla trn z paty“, když kvůli hrozící karanténě odmítl přijet pan Dimitrijevič. Oba profesionálové, odvedli pro mne skvělou práci. Díky!

Vážení přátelé, doba je zvláštní, dnes není jasné, co bude platit za týden nebo za měsíc. Přejme si, aby se situace již konečně ustálila a my zůstali především zdraví a věděli, že budeme moci beze strachu pozvat zahraniční rozhodčí a nebudeme muset shánět náhradu, jako tomu bylo letos. Abychom věděli, že když si dáme nějaký termín, že se budeme skutečně moci sejít, ať jde o členskou schůzi nebo speciální či klubovou výstavu. Abychom se v klidu mohli připravovat a těšit na další vzájemná setkání…

Milan Štourač

Výsledky klubové výstavy ke stažení zde

Genomia

Zveřejněno 8.7.2020

Náš klub začal spolupracovat s laboratoří Genomia.

Naši členové mají možnost využít slevy 10% na genetické testy.

www.genomia.cz

Setkání klubů brachycefalických plemen 27.6.2020

Zveřejněno 27.6.2020

Chovatelské kluby brachycefalických plemen musí dodat ČMKU do 31.8. 2020 ozdravné postupy u svých plemen a jejich aplikaci v podmínkách pro zařazení do chovu.

Zápis ze setkání

Smutná zpráva

Zveřejněno 24.3.2020

15.3.2020 nás navždy opustila paní Libuše Ubrová, mezinárodní rozhodčí pro všechna plemena, zakladatelka a čestná členka našeho klubu.

Čest její památce!

Výsledky bonitace 22.2.2020

Zveřejněno 29.2.2020

Ke stažení zde