Články » Srdeční červ - Dirofilariasis

Příspěvek byl zveřejněn dne 9.3.2013.

 

 

Srdeční červ - Dirofilaria immitis patří mezi parazity obecně zvané filárie. Všechny filárie mají podobný typický životní cyklus. Znamená to, že část svého života tráví v zažívacím ústrojí komára a další - dospělou část svého života v těle svého konečného hostitele - savce. Filariásy obecně způsobují celou řadu tropických onemocnění u lidí - to se ovšem netýká srdečního červa, který působí onemocnění téměř výhradně u psů a psovitých šelem.

                                                                            

Proč se onemocnění dirofilariásou u nás vzácné?
Je to z důvodu specifických podmínek, které potřebují nezralá stadia larvální srdečního červa pro svůj vývoj. Je především nutná optimální teplota, která by se měla pohybovat kolem 27 st. C po dobu minimálně 2 týdnů. Klesne-li v této době teplota pod 14 st.C, je se srdečním červem definitivní konec. Přenašeči a mezihostiteli jsou jen určití komáři, kterých je sice kolem 60ti druhů, leč u nás rovněž nežijí.

Jak celé onemocnění probíhá?
V zažívacím ústrojí komára probíhají první 3 larvální formy vývoje červa. Jestliže se komár mající v sobě dostatečně vyzrálé stadium larvy přisaje na vhodného hostitele (psa), přejdou tyto larvy pod jeho kůži, kde se vyvíjejí po dobu dalších asi 80ti dnů. Do dospělosti musí srdeční červ projít v těle konečného hostitele ještě dvěma stadii a po té přechází do jeho krevního oběhu, mění se v pohlavně dospělou formu a uchytí se na definitivním místě - v srdci - většinou v pravé komoře srdeční nebo plicních tepnách.Zde nutno poznamenat, že dospělá samička může dosáhnout délky až 30ti cm (sameček 23 cm) a mohou jich být celé svazky. Samička, která žije až 5 let, uvolňuje nezralé zárodky - mikrofilárie, které jsou-li nasáty za vhodných podmínek vhodným komárem odstartují jeho těle další kolo cyklu.

Jak srdeční červ škodí?
Je to především mechanická překážka v krevním oběhu. Způsobuje selhání tzv. pravého srdce, které se projevuje zprvu kašlem, pak dušností a nakonec selháním srdce a ledvin, které vede k smrti.

Kde se srdeční červ vykytuje jako přirozené tzv.endemické onemocnění?
Jak je zřejmé z teplotně náročných podmínek, které musí být splněny, aby proběhl vývojový cyklus srdečního červa, toto onemocnění se vyskytuje přirozeně pouze v zemích, kde teplota neklesá ani v noci pod 14 st C, a to jsou to celosvětově tropické a subtropické oblasti (nikoli pouště, kde teplota v noci prudce klesne až k O). Vysvětlení, proč je na připojené mapce jako endemická uvedena i Kanada a Aljaška, se mi v literatuře zjistit nepodařilo. S ohledem na nároky na teplotní podmínky jedná se o onemocnění nejen s geografickou, ale i sezónní závislostí. V Evropě se srdeční červ vyskytuje zejména v turisticky atraktivních oblastech jako je Itálie, Řecko, Španělsko nebo jih Francie.
V postižených oblastech je promoření psů i komárů střevním červem vysoké a z toho plyne nebezpečí, že se mohou nakazit i psi, kteří tam přicestují se svými pány na dovolenou nebo na výstavu. Jelikož, jak jsme si řekli, je vývojový cyklus srdečního červa poměrně dlouhý a dlouho trvá než se vyvinou příznaky srdečního selhání, projeví se vlastní onemocnění třeba až po letech od návratu z cesty jako onemocnění zavlečené.

Je možný přenos na člověka?
Přímý přenos srdečního červa ze psa na člověka bez přenašeče je vyloučen. To platí i pro přímý přenos mezi psy. V endemických oblastech s příhodnou teplotou a vhodnými přenašeči se může člověk velmi vzácně nakazit. Ovšem člověk není ten správný hostitel a onemocnění se buď neprojeví vůbec nebo skončí podkožními uzlíky, jejichž původ se pozná zcela náhodně jako vedlejší nález. Za posledních několik desítek let byly popsán ojediněle náhodný nález plicních uzlíků u osob bez klinických potíží a příznaků při rentgenování pro jinou příčinu. Velmi důležité je zjištění, že nebyla zjištěna žádná souvislost výskytu lidské dirofilariásy s držením psa, ale pouze s pobytem v endemické oblasti. Tedy statistická četnost popsaných náhodných nálezů byla stejná u držitelů psů jako u osob, které psa neměly.

Dá se srdeční červ léčit?
Existují velmi účinné léky, které dokáží srdečního červa usmrtit i zničit mikrofilárie v krevním oběhu. Ovšem po usmrcení srdečního červa nastává zásadní problém - kam s ním? Hrozí totiž nebezpečí, že odumřelé zbytky červa mohou být vmeteny (embolizovány) do plicního cévního řečiště a způsobit při své velikosti značné komplikace nebo i smrt.

Jaká je nejúčinnější prevence?
Při pobytu v endemické oblasti nemá žádný efekt ochrana našeho psa před stykem z místní psí populací, protože přenos srdečního červa přímo ze psa na psa není možný. O to důležitější je ochrana před přenašeči - komáry - účinnými dlouhodobě působícími repelentními a insekticidními prostředky.
Budeme-li pobývat v endemické oblasti déle - třeba na dovolené - doporučuji se o prevenci poradit s veterinárním lékařem. Zjištění onemocnění vyšetřením krve je možné a je doporučováno vždy před zahájením preventivního programu zvláště, pokud již pes před tím endemickou oblast navštívil.

 


MSBMK - facebook skupina
Moravskoslezský
bulldog-mops klub
2012 - 2022 © MSBMK
Powered by Tvorba webových stránek Carex