Chovatelství » POKYNY PRO UCHOVNĚNÍ

Příspěvek byl zveřejněn dne 2.12.2015.

Podmínky pro uchovnění:

1. Věk min. 15 měsíců
2. Absolvování minimálně 2 výstav vyššího typu (mezinárodní, národní, klubové, speciální) - minimálně ve třídě mladých
3. Úspěšné absolvování bonitace - přístupná psům a fenám od věku minimálně 12 měsíců, chovnost od 15 měsíců

 

Pokyny pro chovatele
Postup pro vystavení krycího listu je následující:

 

- Chovatel si u příslušného poradce chovu zažádá minimálně 2 měsíce před předpokládaným krytí své feny o vystavení krycího listu. Uvede celé jméno a adresu, název chovatelské stanice (pokud ji chovatel ještě nemá, je doporučitelné současně žádat o její registraci na ČMKU Praha) a dále plemeno a jméno feny,včetně chovatelské stanice, její číslo zápisu v plemenné knize. Při první žádosti o krycí list pro danou fenu přiloží fotokopii jejího průkazu původu i s přílohou.
 

- Poplatek za vydání krycího listu je pro člena MSBMK 200 Kč, pro nečlena 2000 Kč. 

Krycího psa si chovatel volí sám. V případě, že žádá doporučení krycího psa, je nutné tuto okolnost v žádosti uvést. Vlastní krytí a úhrada za krytí chovatelem zvoleným psem nebo poradcem chovu navrženýmpsem je výhradně věcí  dohody mezi chovatelem a majitelem krycího psa.

- Platnost krycího listu je 1 rok ode dne vydání

- Poradce chovu zašle chovateli krycí list + hlášení vrhu + žádanku o čísla zápisu 
 

- Do 7 dnů po narození štěňat zašle chovatel poradci chovu vyplněné hlášení vrhu
 

- Ve 3 až 4 týdnu věku štěňat zašle chovatel dvojmo vyplněnou žádanku o čísla zápisu na Plemennou knihu ČMKU. Kopii žádosti vám paní Truksová zašle zpět.
 

- Před čipováním vyplňte přihlášku k zápisu štěňat / formulář je na druhé straně krycího listu/ a zapište do ní čísla mikročipů k jednotlivým štěňatům. Jména štěňat napište abecedně, nejdříve psy a potom feny. Veterinář vám očipuje štěňata a provede kontrolu vrhu. Příslušná kolonka pro kontrolu vrhu a čipování je v krycím listu.

Jakmile budete mít štěňata očipovaná a zkontrolovaná, pošlete všechny podklady pro vystavení PP poradci chovu:

 

- krycí list / jehož součástí je zápis o kontrole vrhu, čipování a přihláška k zápisu štěňat/
 

- žádanku o čísla zápisu
 

- samolepky mikročipů
 

- doklad o zaplacení poplatku za štěňata
 

- originál PP feny k přeregistraci /při prvním vrhu/
 

- fotokopii osvědčení mezinárodně registrované chovatelské stanice
 

- fotokopie získaných titulů feny
 

- Veškeré podklady pro vystavení PP na štěňata je nutno na Plemennou knihu
podat nejpozději do 3 měsíců věku štěňat.

 

- Poplatek za administrativní úkony je: pro členy MSBMK 50 Kč za 1 štěně, pro nečleny 100 Kč za štěně
 

- V případě nefunkčnosti územního poradce chovu (nemoc apod.) obrací se
chovatel přímo na hlavního poradce chovu MSBMK. Všechny korespondence
pro poradce chovu zasílá chovatel doporučeně!

 

- V případě, že fena nezabřezne, vrátí chovatel poradci chovu do 75 dnů po
nakrytí všechny formuláře.

 

Chovatelské kolegium MSBMK:

Hlavní poradce chovu a poradce pro Moravu a Slezsko:

Bartošíková Petra
Karlovice 6, 763 02 Zlín
Tel. 604 904 195, email: p.bartosikova@seznam.cz

 

Regionální poradce chovu pro Čechy

Matuška Jiří
Šárovcova 965, 506 43 Třebechovice pod Orebem
Tel. 605 887 811, email. bittbox@centrum.cz

 

Regionální poradce chovu mopsů

Drahomíra Khorssani
Zahradní 174/4, 682 01 Vyškov
Tel. 732 444 871, email: khorssanid@gmail.com

 


MSBMK - facebook skupina
Moravskoslezský
bulldog-mops klub
2012 - 2022 © MSBMK
Powered by Tvorba webových stránek Carex