Chovatelství » Jedeme na výstavu

Příspěvek byl zveřejněn dne 2.12.2015.

Jedeme na výstavu


Pokud se rozhodnete účastnit se se svým psíkem některé z výstav, ať už je to na popud chovatele, s úmyslem splnit jednu z podmínek pro chovnost či pouze pro vlastní potěšení, přinášíme vám několik praktických informací, které vám mohou pomoci zajistit její hladký průběh

Jak se přihlásit
Výstav se mohou zúčastnit všichni psi s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo (jsou-li v majetku cizích státních příslušníků) v uznaných plemenných knihách F.C.I.. Zažádat o přihlášku a propozice na danou výstavu je možno u pořadatelů konkrétní výstavy a to telefonicky, mailem, faxem nebo poštou. Kontakty na pořadatele jednotlivých výstav naleznete v přehledu výstav. Každá výstava má zpravidla dva termíny uzávěrky pro přijetí přihlášek. První termín uzávěrky je přibližně dva měsíce před datem konání výstavy (nižší výstavní poplatek) a druhá zhruba 5 týdnů před konáním výstavy (vyšší výstavní poplatek). Pro rozlišení první a druhé uzávěrky rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Přibližně 10 dnů před termínem výstavy poštou obdržíte potvrzení o přijetí vašeho psa na výstavu tzv. Vstupní list. V něm je uvedeno, pod kterým číslem je váš pes zařazen ve výstavním katalogu, případně číslo kruhu, ve kterém proběhne posouzení vašeho psa.

Jak připravit psa
Výstava psů je především soutěž krásy. Proto by váš pes měl být dobře připraven zejména po této stránce. Rozhodující je kvalita srsti a celková tělesná kondice. Psy na výstavách předvádíme zcela zdravé a pokud možno v ideální kondici tzn. ani příliš tlusté, ani příliš hubené. Srst musí být čistá a bez vnějších parazitů.
Účast na výstavě však klade na psa také značné nároky psychické, proto je velmi rozumné, pokud je pes na výstavu připraven i po této stránce již z domova. Výstava představuje pro psa (zvlášť účastní-li se jí poprvé) poměrně stresující prostředí a tak nemá valného významu učit psa výstavním manýrům až na místě. Pro úspěšnou účast na výstavě bude důležité, aby Váš pes uměl běhat u Vaší levé nohy, dokázal vydržet v klidu ve výstavní pozici, nechal si v klidu cizím člověkem zkontrolovat chrup a změřit výšku. Neovladatelný pes, který nedokáže ani chvíli postát v klidu, chová se nevyzpytatelně vůči cizím osobám nebo psům by neměl na výstavu raději chodit

 

Jak se posuzuje
Na výstavách se podrobně hodnotí exteriér psa zkušenými a kvalifikovanými rozhodčími pro dané plemeno. Ti posuzují především to, nakolik se jednotliví psi přibližují standardu svého plemene, tzn. zda ve všech parametrech a proporcích vystihují podobu plemena, které zastupují. Posouzení psů probíhá ve výstavních kruzích označených čísly. Psi nastupují do kruhu podle jednotlivých tříd a jsou svoláváni nikoliv podle jmen, ale podle čísel, pod kterými jsou uvedeni ve výstavním katalogu (každý vystavovatel obdrží katalog při vstupu na výstavu zdarma). Před samotným posuzováním si vystavovatel musí, pro lepší identifikaci v kruhu, upevnit číslo psa (obdrží s katalogem nebo v kruhu u zapisovatelek před zahájením posuzování) na viditelné místo svého oblečení (zpravidla levá strana).
Rozhodčí si obvykle nechá nastoupit všechny psy přihlášené do dané třídy a všem nejprve zkontroluje chrup, výšku a u psů také varlata. Dále probíhá posouzení psa v pohybu. Mechaniku pohybu psa může rozhodčí objektivně posoudit pouze v klusu. Psi se dále hodnotí v tzv. výstavním postoji, kde je žádoucí, aby pes vydržel v klidu stát i několik minut, Každý posouzený pes si z kruhu odnese písemný posudek s výsledným oceněním, diplom a oceňovací stužku. Pokud budete mít štěstí a váš pes ve své třídě nějaký titul obdrží, je pravděpodobné, že budete do kruhu voláni později ještě jednou, soutěžit o další tituly. Zda tomu bude skutečně tak se informujte u vedoucího kruhu. Vystavovatel je povinen zkontrolovat si, zda byl psovi proveden zápis o výsledku posouzení do jeho průkazu původu. Pokud se tyto výsledky v kruhu nezapisují, je nutné vyhledat výstavní kancelář, kde Vám zápis provedou. Vystavovatel naopak není povinen nechat si provést zápis o výsledku posuzování do PP svého psa (zejména v případě horšího než očekávaného výsledku-

Co vzít sebou 
S sebou na výstavu si nezapomeňte vzít především: průkaz původu psa, očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině a potvrzením veterináře, že je váš pes klinicky zdráv a Vstupní list, kterým se prokážete u vchodu na výstavu. Doporučujeme také přibalit speciální výstavní vodítko (tenké vodítko i obojek v jednom – k dostání v chovatelských potřebách nebo přímo na výstavě), misku a vodu pro psa, deku, na které bude moct Váš pes odpočívat během dlouhých minut nebo i hodin čekání a vhodný psí pamlsek, kterým můžete svého psa motivovat k odpovídajícímu chování v kruhu.

Podle rozsahu a místa pořádání se výstavy dělí na:
 
Oblastní a krajské. Jejich součástí mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.
 Klubové výstavy: Pro plemeno a klub mohou být pořádány jedním klubem v jednom kalendářním roce dvě klubové výstavy pro plemena sdružená v příslušném chovatelském klubu, se zadáváním titulu CAC a CAJC. Takto pořádané výstavy musí být přístupné pro všechny jedince příslušných plemen. Jedenkrát za rok je může být uspořádaná klubová výstava s tituly Klubový vítěz a CAC a CAJC, jedenkrát za rok klubová výstava s tituly CAC a CAJC
Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy přístupné pro všechny jedince příslušného plemene, které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být současně klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava.
 Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJC –  přístupné  pro všechna plemena.
 Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI – CACIB (dále jen CACIB) – přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI


Rozdělení psů do tříd podle věku a udílení titulů ve třídách:
Třída štěňat – pro psy a feny od 4 do 6 měsíců
Třída dorostu – od 6 do 9 měsíců
Třída mladých – od 9. do 18. měsíců (vítěznému psovi a feně se zadává titul CAJC)
Mezitřída – od 15. do 24. měsíců (vítěznému psovi a feně se zadává titul CAC)
Třída otevřená – od 15. měsíců věku výše (vítězům se zadává titul CAC)
Třída pracovní – od 15. měsíců věku, kteří doloží pracovní certifikát o vykonané zkoušce z výkonu (vítězům se zadává titul CAC)
Třída šampionů (vítězů) – pro psy a feny starší 15. měsíců, kteří doloží potvrzení o přiznání šampionátu krásy (vítězům se zadává titul CAC)
Třída veteránů – pro psy a feny starší 8 let (tituly se nezadávají)
    
Pro plemeno německý ovčák jsou, s výjimkou mezinárodních výstav, vypsány třídy s jiným členěním: třída dorostu 6 – 12 měsíců, třída mladých 12 – 18 měsíců, třída dospívajících 18 – 24 měsíců, třída pracovní od 24 měsíců, je podmíněna zkouškou z výkonu, třída veteránů od 8 let.
 
Známky z hodnocení exteriéru psů:
a)Třída štěňat a dorostu – velmi nadějná, nadějná
Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.
b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů (ev. vítězů), veteránů, čestná:
 výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná
Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampiónů (eventuelně vítězů), veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Tituly
Vítěz třídy
Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.
Oblastní a krajský vítěz
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
Klubový vítěz
Podmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu apod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.
Vítěz speciální výstavy
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1 – CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
Národní vítěz
Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 – CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
Nejlepší mladý pes nebo fena plemene
Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
Nejlepší veterán plemene
Pes a fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1.
Vítěz plemene FCI (BOB)
Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes a fena plemene a nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veteráni plemene. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
Vítěz velké národní ceny (BONB – Best of National Breeds)
Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem.
Vítěz skupiny FCI (BIG)
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.
k) Vítěz dne (BOD)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
l) Vítěz výstavy (BIS)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny:
Vítěz mladých skupiny FCI (JBIG)
Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene a z vítězů skupin se stanoví Nejlepší mladý dne (JBOD), v případě jednodenní výstavy Juniorský vítěz výstavy (JBIS).
Juniorský vítěz výstavy (JBIS)
Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Juniorští vítězové jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Soutěže
Nejhezčí pár psů
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Mladý vystavovatel (Junior Handling)
Dítě a pes
Pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel.
Soutěž o nejlepšího plemeníka
Vypisuje se pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně pěti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.
Soutěž o nejlepší štěně
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1
Soutěž o nejlepšího dorostence
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1
Soutěž o nejlepšího veterána
Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene

Šampionáty
Na základě ocenění z výstav, případně také na základě zkoušek z výkonu mohou psi dosáhnout udělení titulu šampion. Šampionátů je několik druhů. Jsou jednak šampionáty národní, jednak mezinárodní. FCI.  Dále se šampionáty dělí na šampionáty krásy, jejichž udílení je navíc rozdílné pro plemena zařazená FCI mezi plemena pracovní, kde k udělení titulu šampion krásy potřebují i zkoušku z výkonu a pro plemena ostatní, která ji nepotřebuji, a šampionáty práce.
Mezinárodní šampionáty
I. Mezinárodní šampion krásy FCI (C.I.B)
 a) Plemena, která se nepodrobují zkouškám z výkonu, musí pro získání titulu Mezinárodního šampióna krásy, obdržet čtyři čekatelství mezinárodního šampionátu krásy (CACIB) ve třech různých zemích, od třech různých rozhodčích, bez ohledu na počet účastněných psů. Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne.

b) Plemena, která se podrobují zkouškám z výkonu
 musí obdržet dvakrát CACIB ve dvou různých zemích a od dvou různých rozhodčích, bez ohledu na počet účastněných psů, Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Kromě toho musí vykonat zkoušku z výkonu, ta se může lišit podle daného na plemene.

II. Mezinárodní šampionát práce FCI (C.I.T.)

Tento titul může být udělen pouze plemenům, pro něž jsou zkoušky z výkonu (pracovní) organizovány pod patronátem FCI. Aby byli psi těchto plemen oprávněni získat titul Mezinárodního šampióna práce, musí obdržet:
v jakémkoli věku dvě osvědčení CACIT udělené dvěma různými rozhodčími ve dvou různých zemích nebo na akcích dvou klubů různých národností. Tyto CACITy musí být spojeny se dvěma prvními cenami z mezinárodních zkoušek z výkonu získaných na mezinárodní soutěži pod patronátem FCI.
ve stáří minimálně 15 měsíců známku alespoň „velmi dobrý“, na mezinárodní výstavě pořádané pod patronátem FCI, bez ohledu na počet vystavovaných psů, nebo v zemích, kde tato známka neexistuje, druhou cenu v pracovní třídě, mezitřídě nebo otevřené třídě.

Mezinárodní výstavní šampion (C.I.E.)
je určen plemenům, která dle FCI nomenklatury podléhají povinné pracovní zkoušce. Pro získání  titulu musí pes získat čtyři čekatelství CACIB ve třech rozdílných státech minimálně od tří různých rozhodčích, bez ohledu na počet přihlášených psů. Mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout
Národní šampionáty

 

Český junioršampion krásy
Udělení titulu je podmíněno získáním tří čekatelství, od dvou různých rozhodčích, ve věku 9 – 24 měsíců, z toho nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC)a jedno (CAC)může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě a vítězů.
Český šampion krásy
Udělení titulu Český šampion je podmíněno u plemen, která se pro zařazení do pracovní třídy podrobují zkouškám z výkonu, absolvováním této zkoušky a získáním dvou čekatelství (CAC ČR, z toho nejméně jednou na mezinárodní výstavě. Chovatelské kluby jsou oprávněné zpřísnit počty požadovaných čekatelství.
U ostatních plemen FCIje udělení titulu Český šampion podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČR, z toho nejméně dvou na mezinárodní výstavě.
Předepsaný počet čekatelství je třeba získat nejméně ve dvou vstavních sezónách a nejméně od dvou rozhodčích.

Český veterán šampion
Získá ho pes (fena), který obdrží třikrát, od dvou různých rozhodčí, ocenění „výborný“ ve třídě veteránů, z toho minimálně jednou na výstavě mezinárodní. Započítávají se výstavy v ČR.

Český grandšampion

Aby pes (fena) obdržel tento titul, musí již být nositelem titulu Český šampion krásy, poté musí třikrát, od dvou různých rozhodčí, ve třídě šampionů (vítězů) získat čekatelství CAC. Jedno čekatelství musí být získáno na výstavě mezinárodní.

Zdroj: www.cmku.cz
 

 

 


MSBMK - facebook skupina
Moravskoslezský
bulldog-mops klub
2012 - 2022 © MSBMK
Powered by Tvorba webových stránek Carex